Bizimle İletişime Geçin

Şirket : Vestel Ticaret A.Ş.
Adres :Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa / Türkiye
Telefon numarası : +90 236 233 25 82
Mesajınız kapsamında bizlere iletmiş olduğunuz veriler arasında; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik verilerin bulunmadığından emin olmanızı rica ederiz.